Naujienos

2014 m. Birželis mėn. 14 d., Šeštadienis

Gedulo ir vilties diena

Birželio 14 d. Povilas Urbšys dalyvavo Gedulo ir vilties dienai paminėti skirtuose renginiuose. Minėjimas prasidėjo Švč. Trejybės bažnyčioje, kur buvo aukojamos šv. Mišios už politinius kalinius ir tremtinius. Mišiose giedojo politinių kalinių ir tremtinių choras "Likimai" (vadovė Giedrė Baltuškienė). Po mišių visi neskubėjo skirstytis ir rinkosi prie atminimo sienelės, kur eiles skaitė aktorius Albinas Keleris, prisiminimais dalinosi tremtyje praradęs artimuosius ir geriausią draugą monsinjoras Juozapas Antanavičius, dainas atliko choras "Likimai" ir Panevėžio apskrities šaulių sąjungos 5-osios rinktinės mišrusis choras  "Aukštaitis" (vadovė Zina Jareckienė). Kaip pastebėjo vienas renginio dalyvis - matyti vien baltos galvos - vyrų, moterų dar paspalvintos, bet ši pastaba buvo išsakyta su nusivylimu, jog renginyje dauguma dalyvių- tik garbaus amžiaus panevėžiečiai.
Padėję gėles ir uždegę žvakutes prie Atminimo sienelės Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje ir išlydėję gėles į geležinkelio stotį visi rinkosi Panevėžio Muzikiniame teatre. Minėjimas teatre prasidėjo K.Paltroko gimnazijos mokinių menine kompozicija "Ten kur griežlė ir radasta" pagal Eglės Gudonytės šeimos biografinę knygą "Karta nuo Sibiro", kuri nepaliko abejingų.
Minėjime Povilas Urbšys priminė, kad tais lemtingais 1941-aisiais, prieš 73 metus, birželio 14 diena taipogi buvo šeštadienis. Kreipdamasis į tremtinius Seimo narys sakė: "Jūs esate tikrasis Lietuvos elitas, kuris savo kančia paliudijo meilę Tėvynei".
2014 m. Birželis mėn. 14 d., Šeštadienis

Ar yra riba, kurios nedrįstume peržengti?

Neseniai Vilniaus gatvėse pasirodė plakatų, reklamuojančių piniginius pavedimus, ir juose tyčiojamasi iš mūsų nacionalinės valiutos. Viename pavaizduoti Steponas Darius ir Stasys Girėnas, vaikštantys po Amsterdamą, lytinių mažumų kvartalą. Kitame-„Tautiškos giesmės” autorius, Vincas Kudirka, nosį pirštu krapštantis britų karaliaus rūmų apsaugininkui.
Apie tai prie ŽALGIRIO NACIONALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo diskutavo Seimo narys Povilas URBŠYS, akademikas Romualdas GRIGAS ir filosofas Vytautas RUBAVIČIUS. Diskusiją vedė žalgirietis Gediminas JAKAVONIS.

Skaitykite: http://www.respublika.lt/lt/

2014 m. Birželis mėn. 11 d., Trečiadienis

Į savivaldą siūloma rinkti ir "kiemo" politikus

Jau ki­tą­met vyk­sian­tys sa­vi­val­dos rin­ki­mai ga­li bū­ti vi­sai ki­to­kie. Par­la­men­ta­rai ren­gia­si ne tik įtei­sin­ti tie­sio­gi­nius me­rų rin­ki­mus, bet ir pa­da­ly­ti sa­vi­val­dy­bes į ke­lias ma­žes­nes apy­gar­das. Nors siū­lo­ma nau­jo­vė kol kas sėk­min­gai ski­na­si ke­lią, vis gar­siau skam­ba ir skep­ti­kų bal­sai.

Skaitykite: http://lzinios.lt/

2014 m. Birželis mėn. 11 d., Trečiadienis

Konstitucinis Teismas imsis nagrinėti Referendumo konstituciškumą

Trečiadienį,  birželio 18 d., 9 val. 30 min.  Konstitucinis Teismas  pradės nagrinėti bylą pagal pareiškėjo – Seimo  prašymą ištirti Referendumo įstatymo 14 straipsnio tiek, kiek juo Seimui, gavusiam  ekspertų  grupės  išvadą,  kad  piliečių reikalavime paskelbti referendumą teikiamas sprendimo tekstas gali neatitikti Konstitucijos,  nesuteikiama teisė spręsti dėl tokio  referendumo skelbimo,  atitiktį  Konstitucijai, taip pat pagal pareiškėjo – Lietuvos  vyriausiojo administracinio teismo prašymą ištirti,  ar Konstitucijai  neprieštarauja  Referendumo įstatymas tiek, kiek jame  nenustatyti  Vyriausiosios rinkimų  komisijos įgaliojimai vertinti  Lietuvos  Respublikos  piliečių  siūlomo    referendumu
priimti  (Lietuvos Respublikos Konstitucijos pakeitimo)  įstatymo projekto  atitiktį  Konstitucijai ir atlikto vertinimo   pagrindu priimti sprendimus, kuriais nebūtų leidžiama inicijuoti  priėmimo referendumu  tokių  (Konstitucijos pakeitimo) įstatymo   projekto nuostatų, kuriomis būtų pažeista pati Konstitucija, taip pat dėl šio įstatymo. e

Skaitykite: http://alkas.lt/

2014 m. Birželis mėn. 09 d., Pirmadienis

P. Urbšys priims gyventojus

Birželio 9 d., pirmadienį, 14.00 val. Povilas Urbšys priims miesto gyventojus Panevėžyje (Topolių g. 12, 46 kab.).

2014 m. Birželis mėn. 08 d., Sekmadienis

P.Urbšys domėjosi FK Ekranas problemomis

Birželio 4 d. Povilas Urbšys Vilniuje susitiko su FK Ekranas klubo prezidentu Aušriu Labinu.  Seimo nariai Povilas Urbšys ir Petras Narkevičius atsiliepė į FK Ekranas kvietimą pasikalbėti apie futbolo klubo būklę ir galimybę pagerinti ekonominę situaciją. Susitikime Seimo nariai domėjosi iškulusiomis problemomis, svarstė galimybes padėti. Buvo nutarta, kad prie bendro stalo reikia susėsti FK Ekranas, Panevėžio miesto savivaldybės atstovams ir panevėžiečių išrinktiems Seimo nariams, tik suvienijus jėgas galima pasiekti ilgalaikį rezultatą. Kaip pastebėjo, klubo prezidentas, svarbu sutvarkyti mieste esantį stadioną, tai padėtų pritraukti daugiau varžybų, daugiau sirgalių.

2014 m. Birželis mėn. 06 d., Penktadienis

Alytaus pilietinis judėjimas tarė - “Mes ateinam”

Birželio 7 dienos šeštadienio rytas Alytuje prasidėjo neįprastai. Centrinėje Rotušės aikštėje, priešais miesto savivaldybę pridygo skėčių nuo saulės, ant betoninių plytelių- pledai, rikiavosi termosai su arbata, kava ir bandelėmis. Tokia žaisminga forma šį pavasarį įsikūręs Alytaus pilietinis judėjimas pradėjo prisistatymą visuomenei ir taip pademonstravo vieną iš savo deklaracijos nuostatų- sugrąžinti miestą, ypač jo centrą - žmonėms. Šiuo metu centrinėje miesto aikštėje važinėti dviračiais, riedučiais ar riedlentėmis yra draudžiama. Tokia valdžios pozicija šią miesto dalį daro negyva ir bedvase. „Gyventi draudžiama?“ retoriškai klausė atsiradę užrašai prie draudžiamų ženklų, o šalia augantis medis virto Idėjų medžiu, ant kurio sukabintų kortelių dalyviai galėjo užrašyti savo mintis. Viena iš jų buvo –„šalin partines kuopeles ir valdininkus iš bendruomenių tarybų“. Merijos prieigose, kaip valdžios simbolis, stūksojo didžiulė tuščia butaforinė kėdė- krėslas...

Skaitykite daugiau...

2014 m. Birželis mėn. 06 d., Penktadienis

Triatlonas prie Kupiškio marių

Birželio 6 d. Povilas Urbšys dalyvavo Triatlono prie Kupiškio marių atidaryme.

Praėjusį penktadienį ir šeštadienį prie Kupiškio marių, Aukštupėnų poilsiavietėje, vyko Atviras Baltijos šalių triatlono sprinto čempionatas, Lietuvos triatlono čempionatas, Baltijos šalių taurės etapas, Europos jaunimo taurė (ETU Junior CUP) ir Lietuvos kariuomenės triatlono varžybos KASP vado taurei laimėti. Jau 11 kartą Kupiškis tapo Baltijos šalių triatlono sostine.

Skaitykite daugiau: http://www.kmintys.lt/

2014 m. Birželis mėn. 06 d., Penktadienis

Nugalėtojams savikritikos nereikia

Savaitraščio "Savaitė" korespondentų paklaustas, kokios permainos mūsų laukia po rinkimų, Povilas Urbšys atsakė:

" - Ryškių rimtų permainų požymių kol kas nematyti, nes ir Prezidentė, ir daugelio partijų atstovai praėjusius rinkimus pateikė tik kaip savo pergalę. Tad poreikio pripažinti savo klaidas lyg ir nebelieka. Ir toliau ignoruojama objektyvi realybė: mūsų rinkėjai per kiekvienus rinkimus yra priversti rinktis ne iš gėrio ir blogio, o iš mažesnio ir didesnio blogio.

Todėl ir neatsiranda poreikio laimėtojams inicijuoti esminius visuomeninius pilietinius pokyčius, kurie sumažintų žmonių nepasitikėjimą valdžia. Tad ir toliau politikai kalba apie valdžios galių dalybas tarpusavyje ir visiškai nieko nekalba apie tų galių dalijimąsi su paprastais žmonėmis. Juk būtent taip jie, gyvenimo eiliniai, būtų įtraukiami į valstybės valdymą ir tobulinimą.

Daliai Grybauskaitei prieš penkerius metus, kai ji tik buvo išrinkta pirmajai Prezidento kadencijai, atrodė, jog politinę valdžią mūsų valstybėje uzurpavo partijos. Tada ji teigė: „Mano pagrindinis tikslas yra atverti politiką žmonėms, leisti žmonėms dalyvauti rinkimuose. Darysime klaidų, iš karto gal neišeis, bet pradėkime atsiverti, leiskime žmonėms atsakyti už savo šalį. Bet neleiskime grupelei žmonių valdyti valstybės.“ Aš labai tikiuosi, kad Prezidentė antrąją savo kadenciją ne tik išnaudos jai neįtikusioms galvoms „kapoti“, bet ir sieks dar prieš penkerius metus paskelbto tikslo."

Atsakymas išspausdintas savaitraščio "Savaitė" (Nr. 23, 2014 birželio 4) skiltyje "Savaitės klausimas".

2014 m. Birželis mėn. 05 d., Ketvirtadienis

X-asis neįgaliųjų teatrų festivalis

 

Birželio 6 d. P. Urbšys dalyvavo neįgaliųjų teatrų festivalyje, kurį jau 10-ąjį kartą organizavo Lavėnų socialinės globos namai. Festivalis vyko Pasvalio kultūros centre. Jame dalyvavo Lavėnų, Kupiškio, Skemų, Jotainių, Jurdaičių socialinės globos namų gyventojų ir Pasvalio specialiosios mokyklos vaikų teatrų grupės. Festivalio dalyviams spektaklį dovanojo ir Panevėžio Lėlių vežimo teatro aktoriai. Svečius pertraukų tarp spektaklių metu savo dainomis džiugino Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos moksleiviai. P. Urbšys pasveikino festivalio organizatorius, pasidžiaugė, kad šiame renginyje galima bus pasidžiaugti ne tik akimis, bet ir širdimi, padėkojo visiems aktoriams ir jų vadovams už jų sunkų ir prasmingą darbą.

 

<< Pradžia < Ankstesnis 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 292 iš 334