Naujienos

2014 m. Balandis mėn. 25 d., Penktadienis

P.Urbšys dalyvaus jaunimo diskusijoje

Šiandien, balandžio 25 d., Povilas Urbšys dalyvaus jaunimo diskusijoje "Jaunimo vaidmuo Panevėžio identiteto beieškant". Diskusija vyks teatre "Menas" po spektaklio "Meilė, džiazas ir velnias".

2014 m. Balandis mėn. 25 d., Penktadienis

Informacinis Lietuvos moksleivių sąjungos mokinių savivaldų forumas

Penktadienį, balandžio 25 d., 12 valandą Povilas Urbšys dalyvaus informaciniame Lietuvos moksleivių sąjungos mokinių savivaldų forume "Saulėtekio" progimnazijoje. Renginį organizuoja Lietuvos moksleivių sąjunga ir Pilietinis judėjimas KARTU.

2014 m. Balandis mėn. 24 d., Ketvirtadienis

Muzikiniame teatre vyko Panevėžio „Minties“ gimnazijos Padėkos vakaras

Balandžio 24 d. Panevėžio Muzikiniame teatre vyko Panevėžio „Minties“ gimnazijos Padėkos vakaras, kurio metu buvo padėkota už aktyvumą, mokslo, sporto, meno pasiekimus gimnazistams ir jų mokytojams. Mėnesį laiko gimnazijos bendruomenė laukė žinios, kas taps metų pirmoku, antroku, trečioku, ketvirtoku ir "Metų mintiečiu"!

Povilas Urbšys įsteigė specialų prizą už pilietiškumą ir rodomą gerąjį pavyzdį kitiems. Seimo nario vardu jo padėjėja apdovanojo Roką Ruzgą. Rokas aktyvus mokyklos gyvenime, domisi ir propaguoja sveiką gyvenseną, dviračiu į gimnaziją atvyksta net ir spaudžiant dideliam šaltukui.

2014 m. Balandis mėn. 24 d., Ketvirtadienis

Knygos "Cupės ir Zupės gyvenimas ir nepaprasti nuotykiai" sutiktuvės

Balandžio 24 d. Panevėžio G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje vyko Silvijos Laurenčikaitės ir Jarlo Brantingo knygos "Cupės ir Zupės gyvenimas ir nepaprasti nuotykiai" sutiktuvės. Kartu su knygos autoriais dalyvavo interneto dienraščio Bernardinai.lt žurnalistė Jurga Kajėnaitė. Povilo Urbšio padėjėja Seimo nario vardu pasveikino jaunąjį autorių, linkint tapti ne tik garsiu, bet ir didžiu žmogumi, o jo mamai Silvijai, buvusiai panevėžietei bei prie knygos sudarymo prisidėjusiai žurnalistei, padovanojo gėlių. 

2014 m. Balandis mėn. 24 d., Ketvirtadienis

Vardų rašymo nelietuviškais rašmenimis klausimas atidėtas

Seimas ketvirtadienį dar nesvarstys, ar leisti vardus ir pavardes dokumentuose rašyti nelietuviškais lotyniško pagrindo rašmenimis. Klau­si­mas ket­vir­ta­die­nio ry­tą iš­brauk­tas iš ple­na­ri­nio po­sė­džio dar­bot­var­kės. Pa­gal Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą, no­rint tęs­ti įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mo pro­ce­dū­rą, rei­kia su­lauk­ti Vals­ty­bi­nės Lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos iš­va­dų. Taip pat, at­siž­vel­giant į bū­ti­ny­bę gau­ti ko­mi­si­jos iš­va­das, įsta­ty­mui įgy­ven­din­ti bū­ti­nas pa­pil­do­mas biu­dže­to lė­šas, įsta­ty­mų lei­dy­bos pro­ce­dū­rų truk­mę, de­par­ta­men­tas ne­ma­no, kad įsta­ty­mas ga­lė­tų įsi­ga­lio­ti nuo ki­tų me­tų sau­sio 1 die­nos. Pro­jek­tą svars­ty­ti siū­lo­ma ru­dens se­si­jo­je.

Skaitykite: http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/vardu-rasymo-nelietuviskais-rasmenimis-klausimas-atidetas/178360

2014 m. Balandis mėn. 24 d., Ketvirtadienis

2014 m. balandžio 24 d. P. Urbšys dalyvaus armėnų genocido 99-ųjų metinių minėjime

Balandžio 24 d., 16 val. P. Urbšys dalyvaus armėnų genocido 99-ųjų metinių minėjime, kurio metu bus pristatytas žymaus austrų rašytojo knygos „Keturiasdešimt Musadago dienų“ lietuviškas leidimas. Renginys vyks Genocido aukų muziejuje (Aukų g. 2a, Vilnius).

2014 m. Balandis mėn. 24 d., Ketvirtadienis

Įvyko Panevėžio diabeto draugijos „Viltis“ visuotinis susirinkimas

Trečiadienį, balandžio 23 d., Panevėžio miesto savivaldybės salėje vyko Panevėžio diabeto draugijos „Viltis“ Ataskaitinis visuotinis susirinkimas, kuriame dalyvavo ir Povilo Urbšio padėjėja  bei perdavė Seimo nario pažadą artimiausiu laiku pervesti į draugijos sąskaitą 500 litų iš padidintos savo atlyginimo dalies.  Draugijos pirmininkė Nijolė Vaitelionienė sveikino susirinkusiuosius Jurginių, artėjančios Motinos dienos progomis, pristatė 2013 metų veiklos ataskaitą, numatytus draugijos renginius. Tartasi, kaip turiningai praleisti laisvalaikį, planuotos išvykos. Dalyviai supažindinti su naujausia informacija ir medicinos priemonėmis, padedančiomis palengvinti diabeto negalią. Buvo galima nemokamai pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje,  pasivaišinti viešnių iš Latvijos siūlomais diabetikams pritaikytais produktais.

2014 m. Balandis mėn. 24 d., Ketvirtadienis

P.Urbšys dalyvavo šventiniame labdaros koncerte

2014 m. balandžio 22 d. Povilas Urbšys dalyvavo atsikūrimo 25-metį mininčio Lietuvos „Caritas" ir vyskupijų „Caritas" centrų organizuojamame šventiniame pagalbos šeimoms koncerte „Įžiebkime viltį kartu“  LRT didžiojoje studijoje. Koncerto metu ryškiausios scenos šeimos kvietė padėti nepriteklius ir skausmą išgyvenančioms šeimoms. Šventinio vakaro metu paaukoti 239 tūkst. litų.

2014 m. Balandis mėn. 22 d., Antradienis

Povilas Urbšys. Rinkėjų balsų medžioklė su varovais tik įsibėgėja

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog Konstitucijoje negali būti ir nėra spragų ar vidinių prieštaravimų. Iki šiol taip ir buvo. Tačiau pastaruoju metu pats Konstitucinis Teismas priima sprendimus, kurie, atrodo, šią darną ardo.

Štai šių metų pradžioje Konstitucinis Teismas, vadovaujamas Romualdo Kęstučio Urbaičio, iš pradžių tarsi pagal prezidentės įgeidį atriboja generalinį prokurorą nuo parlamentinės kontrolės, o tada ne mažiau ryžtingai imasi peržiūrėti konstitucinę doktriną, suformuotą dar 2006-ųjų kovo 14-ąją. Primenu – būtent šia doktrina pripažįstama, jog ir įstojus į Europos Sąjungą Lietuvos Respublikos Konstitucija nepraranda savo viršenybės.

Skaitykite: http://www.delfi.lt/

2014 m. Balandis mėn. 22 d., Antradienis

Šiukšlintojus persekios ir seimūnai

Šeštadienį, balandžio 19 d., dienraštyje "Sekundė" spausdinta publikacija apie buriamą neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių komandą.

Skaitykite: http://www.sekunde.lt/

<< Pradžia < Ankstesnis 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 298 iš 334