Naujienos

2018 m. Birželis mėn. 08 d., Penktadienis

Valstiečių laive kyla maištas? R. Karbauskis supykdė J. Džiugelį

Nors Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis Ramūnas Karbauskis anksčiau sakė, kad daugiausia bėdų frakcijoje keldavo Povilas Urbšys, panašu, kad net šiam pasitraukus problemų nemažėja. O jas kelia, panašu, toli gražu ne kiti frakcijos nariai, o pats partijos lyderis.

„Tokia situacija kartojasi ne pirmą kartą: frakcijoje klausimas net nediskutuotas, o Ramūnas vienas nusprendžia už visus, kokia ta bendra (suprask „frakcijos“) nuomonė. Taip tęstis negali“, – tokius R.Karbauskio žodžius komentavo J.Džiugelis.

Tiesa, J.Džiugelis toli gražu ne vienintelis, kuriam kyla pasipiktinimas frakcijos vadovo elgesiu. Dar prieš porą savaičių LVŽS frakcijai priklausantys Naglis Puteikis nevyniojo žodžių į vatą sakydamas: „Aš esu antras po Povilo Urbšio, kurį nori išmesti iš frakcijos.“ Taip jis kalbėjo po to, kai valstiečių balsais buvo nutarta nekurti Seime komisijos, kuri tirtų nerimą keliančią padėtį Lietuvos žemės ūkyje, tuo pačiu, greičiausiai, paliesdama ir patį R.Karbauskį.

Skaitykite: http://www.lrytas.lt

2018 m. Birželis mėn. 06 d., Trečiadienis

Tomas Dapkus atviras: „Daug žmonių paprašydavo R. Kurlianskio telefono“

Tomas Dapkus

Po paviešintų Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadų ir Valstybės saugumo departamento (VSD) pažymos aiškėja, kad su koncernu buvo susijęs ne tik Liberalų sąjūdis, bet ir konservatoriai.
„Kiek atsimenu, premjeras A.Kubilius „MG Baltic“ koncerno paprašė, kad būtų padėta jo vyriausybei, padėta Seime priimti tam tikrus įstatymus“, – teigia žurnalistas Tomas Dapkus. Žurnalistės Daivos Žeimytės ir T.Dapkaus pokalbis – „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Lietuva tiesiogiai“.
Skaitykite: http://www.lrytas.lt

2018 m. Birželis mėn. 06 d., Trečiadienis

Kokias idėjas Sąjūdis keltų šiandien?

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „ziniu radijas“

Neseniai minėjome Lietuvos Sąjūdžio 30-ąsias metines. Prisiminėme žmones, kurie jį kūrė, kurie stovėjo prie Lietuvos nepriklausomybės vairo. Įvertinome idėjas, su kuriomis Sąjūdis budino tautą.

Kai kurios idėjos įgyvendintos, kai kurios nugrimzdo užmarštin. Kokias idėjas Sąjūdis keltų šiandien?

Diskutuoja politikos apžvalgininkas Mečys Laurinkus, Seimo narys Povilas Urbšys ir vienas iš Sąjūdžio kūrėjų Gintaras Songaila.

 

Raigardas Musnickas: Kokia Jūsų nuotaika po trisdešimties Sąjūdžio metų?

 

Povilas Urbšys:Iškilmingame Sąjūdžio trisdešimtmečio paminėjime Seime buvo pasakytos įvairios kalbos, bet viešoje erdvėje, kalbų, kurios atitiktų Sąjūdžio dvasią, nebuvo. Arvydo Juozaičio ir Vytauto Vyšniausko kalbos buvo pasakytos Sąjūdžio dvasioje ir atkreiptas dėmesys į tokias problemos kaip Lietuvos nykimas, Sąjūdžio idealų išdavimas. Savicenzūra pas mus dirba geriau nei tarybinė cenzūra ir tuomet kyla tokios mintys, kurios skatina užduoti klausimą: „kodėl taip atsitiko?“ Man atrodo, kad viena iš pagrindinių priežasčių yra tai, kad buvo sukeistos dominantės. Su Sąjūdžio vėliava mes kėlėme istorinio teisingumo klausimą – atkurti nepriklausomybę, atkurti valstybę, kuri buvo okupuota. Kartu mes pasakėme, kad tai turi daryti tauta. Todėl ir konstitucijoje rašėme, kad tauta kuria valstybę. Kai Sąjūdis įgijo valdžios galias, suabsoliutinome valdžios administracines ir politines galias, nes mes manėme, kad esame vieninteliai, neklystantys, kurie žinome kaip tą valstybę kurti. Kurdami įstatymus mes nuosekliai naikinome galimybę atsirasti Sąjūdžiui.“

 

Žiūrėkite ir klausykite: https://www.ziniuradijas.lt

2018 m. Birželis mėn. 06 d., Trečiadienis

Seimas patvirtino NSGK išvadas: „ROSATOM“ IR „MG BALTIC“ įvardintos grėsmėmis

Seimas patvirtino NSGK išvadas: „Rosatom“ ir „MG Baltic“ įvardytos grėsmėmis

Seimas antradienį patvirtino Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) atlikto tyrimo išvadas dėl neteisėto poveikio politiniams procesams: „Rosatom“ ir „MG Baltic“ grupės įvardytos grėsmėmis.

Už išvadas balsavo 88 Seimo nariai, 18 susilaikė. Vienbalsiai už išvadas balsavo „valstiečiai“ ir konservatoriai, tarp susilaikiusių buvo daugiausiai liberalų ir „tvarkiečių“.

Vėliau po balsavimo „valstiečius“ palikęs Povilas Urbšys protokolui paprašė nurodyti, kad jo balsas turėjo būti „prieš“.

Skaitkyte: http://m.diena.lt

2018 m. Birželis mėn. 05 d., Antradienis

Už kosminę nuomos kainą – brangūs vaistai

Grei­čiau­siai šią sa­vai­tę bus pa­si­ra­šo­ma su­tar­tis su UAB „Ne­mu­no vais­ti­nė“, ku­ri pa­no­ro iš­si­nuo­mo­ti dau­giau kaip 35 kvad­ra­ti­nių met­rų pa­tal­pas Šiau­lių Dai­nų pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­re už 5 250 eu­rų per mė­ne­sį. Vais­ti­nės pa­siū­ly­ta su­ma nu­ste­bi­no ir kon­kur­so ren­gė­jus, ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tus. 147 eu­rai už kvad­ra­ti­nį met­rą.

Pa­tal­pos po­lik­li­ni­ko­je – gei­džia­ma vie­ta bet ku­riai vais­ti­nei, tad Sa­vi­val­dy­bės skelb­ta­me kon­kur­se da­ly­va­vo net 12 da­ly­vių. Ra­šė­me, kad ma­žiau­sia pa­siū­ly­ta su­ma bu­vo 76 eu­rai, o di­džiau­sia – net 204 eu­rai už kvad­ra­ti­nį met­rą.

Tie­sa, pir­mos vie­tos lai­mė­to­jas pa­si­trau­kė. Ma­ri­jus Ve­lič­ka, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pavaduotojas, už­si­mi­nė, kad jis bu­vo su­si­jęs su ant­ro­je vie­to­je li­ku­siu da­ly­viu, tai yra su „Ne­mu­no vais­ti­ne“, val­dan­čia „Ca­me­lia“ vais­ti­nių tink­lą. Pas­ta­ro­ji da­ly­vė pa­siū­lė 147 eu­rus už kvad­ra­ti­nį met­rą.

Skaitykite: http://musu.skrastas.lt

2018 m. Birželis mėn. 05 d., Antradienis

Seimas dega žalią šviesą NSGK išvadoms, nors kritikos daugiau nei pagyrų

 Seimo posėdžio akimirka. 

Prieš beveik savaitę Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) pritarė parlamentinio tyrimo dėl politikų ryšių su verslu išvadoms. Antradienį išvados pateiktos Seimo plenarinio posėdžio metu. Paties NSGK pirmininko Vytauto Bako nuostabai, išvadų pateikimas iš 14 val. atkeltas į pirmąjį dienotvarkės klausimą – 10 val. 

Komiteto išvadą Seimo nariams pristatęs V.Bakas apgailestavo, kad jei būtų jas pateikinėjęs 14 val., jo kalba būtų buvusi sklandesnė, nes trūko laiko pasiruošti. Visgi, jis teigė, kad svarbiau ne sakiniai ar nesklandi kalba, o tai, kad išvados būtų priimtos. „Noriu pabrėžti, kad NSGK, vis dėlto atlikęs darbą priėmė sprendimą absoliučia balsų dauguma (susilaikė tik J.Olekas – Aut.). Nepaisant to, kad pats tyrimas buvo galbūt nelabai malonus ir aplinkybės, kurias nustatėme, nėra tokios, kurios papuoštų politinę sistemą, mes sugebėjome patvirtinti išvadą komitete“, – kalbėjo V.Bakas, dar kartą pridurdamas, kad komitetas nedubliavo ikiteisminio tyrimo įstaigų ir teismų veiklos.

Povilas Urbšys kalbėjo, kad kai buvo atliekamas tyrimas dėl Seimo nario M.Basčio, parlamentarams buvo pasakyta, kad tai – tik ledkalnio viršūnė, o po to pasimatys visas ledkalnis. „Buvo aiškiai užakcentuota, kaip ir šiandien, kad pagrindinis atspirties taškas buvo M.Basčio ryšiai su „Rosatom“. Aiškiai buvo konstatuota, kad Rusijos energetikos interesai gali prieštarauti valstybės energetikos interesams. Drįsčiau teigti, kad tie ryšiai atskleisti labai selektyviai“, – kalbėjo P.Urbšys, pridurdamas, kad dėl to atsakingas Valstybės saugumo departamentas (VSD), kuris teikė informaciją ribodamas galimybes susipažinti su tikrąja situacija.

Skaitykite
: http://www.lrytas.lt

2018 m. Birželis mėn. 05 d., Antradienis

...

Sveikinimas_su_Sajudžio_diena.jpg

2018 m. Birželis mėn. 04 d., Pirmadienis

Iš judėjimo bėga kaip iš skęstančio laivo?

Dar visai neseniai kaip ant mielių kilęs politinis judėjimas „Kartu“ išgyvena katastrofą – prasidėjus vadų rietenoms jis skilo į dvi dalis. Ar bene per pusę sumažėjus seimūno P.Urbšio pasekėjų, dar liks jėgų šiam judėjimui šturmuoti savivaldybių rinkimus ir užimti mero postą?

Prieš trejus metus savivaldybių tarybų rinkimuose Panevėžyje užtikrintai laimėjęs politinis judėjimas „Kartu“, dabar tiesiog nyksta akyse.

Prasidėjus tarpusavio rietenoms, iš šio judėjimo pabėgo visas pulkas narių.

Kadangi nenurodomi tikslūs buvusių ir esamų narių skaičiai, galima tik spėlioti, kad nubyrėjimas buvo labai smarkus – kažin ar liko bent pusė to, kas buvo.

Geriausiais laikais judėjimas „Kartu“ lyg ir vienijęs apie 70 aktyvių miestiečių, o dabar jame likę neva kokie keturiasdešimt.

Skaitykite: http://panskliautas.lt/

2018 m. Birželis mėn. 04 d., Pirmadienis

Panevėžio visuomenės sveikatos biurui 10

Urbsys_sveikatos_biuras.jpgBirželio 4 d. Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyko renginys, skirtas Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos dešimtmečiui paminėti „10 metų kuriame sveiką Panevėžį“.

Renginio metu buvo apžvelgta Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 10-ies metų istorija, aptarta vaikų sveikatos priežiūra Panevėžio miesto ugdymo įstaigose, pristatyti Panevėžio miesto visuomenės stebėsenos pokyčiai, padėkota ilgamečiams bendradarbiavimo partneriams.

„Jus vienija žodis „Sveik“. Atėmus raidę, „S“ gauname žodį „Veik“, o dar atėmus ir „V“ – lieka „Eik“. Taigi linkiu jums ir toliau taip pat sėkmingai veikti, kad visuomenė eitų sveikatos link“, - kalbėjo Povilas Urbšys ir įteikė padėkas ir gėlių puokštes pačioms ištikimiausioms darbuotojoms, dirbančioms biure nuo pat jo įsikūrimo: Jūratei Valentinavičienei, Jordanai Javtokaitei, Indrei Čaikinienei ir dar visai neseniai pradėjusiai čia eiti visuomenės sveikatos priežiūros specialistės pareigas Zitai Kavaliauskaitei.

2018 m. Birželis mėn. 03 d., Sekmadienis

Panevėžyje V lenkų kultūros festivalis

Birželio 3 d. Laisvės aikštėje rinkosi įvairiaspalviais tautiniais kostiumais pasipuošę žmonės. Nuo pat ankstyvo ryto miesto centro link skubėjo visi, neabejingi Lenkijai ir jos kultūrai. Jau penkerius metus Panevėžio gyventojams dovanojama galimybė iš arčiau susipažinti su kaimynų paveldu: dainomis, šokiais bei tautiniais drabužiais. Festivalį organizuojanti Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčių pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė sakė, jog šiais metais festivalio programoje buvo numatyta apie 30 numerių.Savo dainas ir šokius pristatė svečių kolektyvai iš Lenkijos. Atvažiavo net keli jaunimo pučiamųjų orkestrai, liaudies muzikos kapelos, dainų ir šokių ansambliai, chorai, senjorų klubai.

Povilas Urbšys dalyvavo renginyje ir sveikino susirinkusius. „Kai mes atstumiame vienas kitą, tai atstumiam ir Dievą. Kai priglaudžiame vienas kitą, priglaudžiame prie savęs ir Dievą. Ši diena yra pavyzdys to prisiglaudimo, to buvimo kartu. Noriu iš širdies padėkoti dviem moterims, dėl kurių šis stebuklas Panevėžyje vyksta jau penkis metus“, - kalbėjo Seimo narys ir baigdamas festivalio organizatorei Danutei Kriščiūnienei įteikė gėlių kompoziciją, o Kėdainių lenkų kultūros lenkų draugijos pirmininkei Irenai Duchovskai – suvenyrą.

Skaitykite: https://aina.lt/

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 6 iš 253