2013 m. kovo 11 d. vyko susitikimas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje

Povilas Urbšys kovo 11 d. susitiko su Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos vadovybe ir seminaristais.