Tarybos nariai

1.

Saulius Bačiulis

2.

Vytautas Čečys

3.

Zita Kavaliauskaitė

4.

Regina Kietytė

 

5.

Pranas Kropas

6.

Dainius Kulbis

7.

Gediminas Lelys

8.

Vytautas Kulikauskas

9.

Virginijus Kvedaras

10.

Romualda Martinkienė

11.

Caroline Paliulienė

12.

Artūras Petrauskas

13.

Rimantas Ridikas

14.

Nomeda Simėnienė

15.

Rima Šeibokienė

16.

Daiva Tunkevičienė

17.

Povilas Urbšys

18.

Darius Viržonis

19.

Gražina Želionienė

20.

Giedrius Račkauskas