Aforizmai ir kitos mintys

ISTORIJA APIE KIRPĖJĄ

Kartą pas kirpėją apsikirpti atėjo gėlininkas. Kai atėjo laikas atsilyginti už paslaugą, kirpėjas sako:
''Aš negaliu paimti iš jūsų pinigų. Šią savaitę kerpu nemokamai''.Gėlininkas padėkojo ir išėjo.Sekantį rytą, atėjęs atidaryti kirpyklos, kirpėjas prie durų rado padėkos raštelį ir dvylika rožių.
Sekančią dieną apsikirpti atėjo kepėjas, bet kai norėjo užmokėti, kirpėjas jam pasakė, kad kad šią savaitę kerpa visuomeniniais pagrindais.Kepėjas patenkintas išėjo.Sekantį rytą kirpėjas prie durų rado padėkos raštelį ir dvylika pyragaičių.
Dar sekančią dieną atėjo kirptis senatorius ir kai atėjo laikas mokėti, kirpėjas vėl pasakė, kad kerpa nemokamai.Senatorius apsidžiaugė ir išėjo.Sekančią dieną, kai kirpėjas atėjo į darbą, prie durų stovėjo
dvylika senatorių,
dešimt deputatų,
penkiolika patarėjų,
meras, jo žmona ir šeši vaikai,
keletas ministrų

ir visi tikėjosi apsikirpti nemokamai...Tame, mielas drauge, ir slypi skirtumas tarp paprastų žmonių ir tų, ,,garbingų'', kurie mus valdo...Sekančiuose rinkimuose būk atidus ir sąžiningas.Tau spręsti, kas bus išrinktas.

ADOLFAS VALATKEVIČIUS:

*Kyšininko sąžinė: kai atneša - bjauru, kai neneša - pikta.

ALFONSAS JOCYS:

*Silpnieji žiemą ieško kailinių, stiprieji - saulės.

*Norint surasti tiesą, reikia suprasti melą.

ALOYZAS TENDZEGOLSKIS:

*Vos pradedi ginti tiesą, tuojau pat tenka ginti save.

*Kartais žmogus taip įsidrąsina, kad paklausia savęs: na, ko gi aš bijau?

*Visi kalbėtume atvirai, jeigu nebijotume prasitarti.

ANGELĖ VENCLOVAITĖ:

*Pripratusiems prie tamsos galima įteigti šviesos baimę.

IRENA JAŠINSKAITĖ:

*Daugiau kliūčių yra tavo sąmonėje negu realybėje.

*Veikiant didiesiems niekšams, mažieji tyli.

*Jei pertvarkysim šiukšlių krūvą, vis tiek bus šiukšlių krūva.

*Žmonės bus kvailinami tol, kol pritrūks kvailių.

JERONIMAS LAUCIUS:

*Mokomės iš klaidų, o suklystame bežiūrėdami į lengvai gyvenančius.

JUOZAS MARCINKUS:

*Į skaudžiausią vietą taikliausiai pataikys draugas. Kiti jos nežino.

VYTAUTAS KARALIUS:

*Jei biurokratus laidotume biurokratiškai, ar spėtume per tris dienas?

ZENONAS BERNOTAS:

*Kitiems tiesa taip bado akis, kad jie užsimerkia.

STASYS GRUZDAS:

*GRIMASOS IR AKORDAI:

Dirbom, triūsėm – ir va: Skurdo riba...

----

Ir naujas akordas –

Ubagai su „Volvomis“ ir „Fordais“ ...

*TEMIDĖS SVARSTYKLĖS:

Lėmė ne bylos storis,

O atsakovo

s-v-o-r-i-s.

*REZULTATAS:

Vienas valdė, kitas valdė –

Visą Lietuvą suskaldė.

*DVIVALDYSTĖ:

Už vieną algą dirba klerkas.

Už kitą –

mafija jį PERKA.

*ŠAKNYS:

-Kam mums kelmas reikalingas.

*AKMUO:

-Nuo kalno viršūnės riedant, pasekėjų atsiras.

*DILGĖLĖ:

-Vakar nuskynė tulpę, šiandien herberą...

Tiesiog galva sukasi, kaip jaudinuosi.

*KARPIS KEPTUVĖJE:

-Štai kur atvedė kolektyvinis tylėjimas...

*GALAS:

Valdė asilas,

bet neilgai –

nes manė, kad visi... asilai.

*SOS!

Įstatymų

gausybėj –

s-k-ę-s-t-a

TEISYBĖ.