facebook

Vytauto Radžvilo įžvalga

Tauta kaip politinis darinys ir politinės savivaldos forma, atsiranda tada, kai gimsta maždaug tokia savimonė: supratimas, kad esame trijų milijonų žmonių bendrija, kuri privalo sugebėti daugiau ar mažiau dalintis ribotais resursais. Kitaip tariant, tauta turi būti kaip tam tikros bendrijos atskaita, kuri reikalauja iš mūsų tam tikro elgesio. O šitą elgesį apibūdinčiau trumpai: nors šitą paaukoti dėl tos bendrijos.

***********************

Sąjūdžio silpnybė arba savotiška tragedija buvo ta, kad žmonių, kurie nepriklausomybę pirmiausia matė kaip sąlygas sukurti modernią, iš esmės teisingą ir dinamišką valstybę, buvo absoliuti mažuma.

***********************

Kalbant apie šiandieninės emigracijos mastus, daugelis žmonių nesuvokia kas vyksta. Kai iš valdžios tribūnų ramiu veidu kalbama, kad tai natūralu, nes tiesiog nepriklausomybė atvėrė daugybę galimybių laisvai išvažiuoti iš šalies... Aš manau, kad tai yra intelektualinio ribotumo, moralinio cinizmo derinys, nes šiuo atveju nutylima labai paprasta tiesa. Be abejonės, Lietuva turi būti moderni ir atvira pasauliui, bet yra pamatinis skirtumas, kada žmonės iš šalies išvažiuoja, kad po šį pasaulį pasižvalgytų tam, kad rastų galimybių realizuoti save, bet visai kas kita yra masinė evakuacija, kai žmonės iš savo šalies yra ginami skurdo.

***********************

Mano tvirčiausiu įsitikinimu, mūsų šalyje nieko nebus galima pakeisti, jeigu nepavyks per trumpiausią laiką kilstelti polinės savivokos į naują lygį. Galime sakyti, kad šiandien Lietuvos vaizdas primena baudžiauninkus, kurie žino, kad su jais vyksta kažkas blogo, bet jie absoliučiai nesuvokia tų jėgų ir mechanizmų, kurie juos šluoja nuo žemės paviršiaus.

***********************

Reikalauti užsidaryti nuo Europos arba gyventi iliuzija, kad galime būti kažkokioje pilkoje zonoje, yra tiesiog savižudybė. Jeigu mes sugebėtume tapti vėl tauta, turinčia savo valstybę tauta, mūsų principas turėtų būti toks: ne bėgti ši Europos Sąjungos, kaip kažkas siūlo, bet reikalauti kitokios Europos.

***********************

Modernios vakarietiškos politinės santvarkos principas yra piliečių vykdoma valdžios kontrolė.

***********************

Žmonės, kurie eina į Seimą, turi atsakyti į klausimą sau, kas vis dėlto svarbu- valdžia ar Lietuva? Jeigu į šitą klausimą atsakoma labai aiškiai, tada galima formuluoti tuos kelis pamatinius reikalavimus, kurie būtų paprasti, aiškiai suprantami visiems, ir tai būtų politiniai reikalavimai. Tereikia kelių dalykų: labai rimtos rinkimų sistemos pertvarkos, kuri įleistų į politiką, visai kito tipo žmones, reikėtų pokyčių teisėtvarkos sistemoje, savivalda ir galbūt dar galima pagalvoti vieną kitą reikalavimą. Galima dar pareikalauti baigti pagaliau smegenų plovimą ir ideologinį tautos naikinimą.