Parlamentinės grupės „Už ištikimybę priesaikai“ pranešimas: dėl pateikto Tautinių mažumų įstatymo projekto

2013 m. gruodžio 23 d. 

 

Seimo narių grupė „Už ištikimybę priesaikai“ reiškia susirūpinimą, kad politiniai susitarimai vėl keliami aukščiau mūsų valstybės vertybinių principų ir nacionalinių interesų.

Gruodžio 18 d. Žmogaus teisių komitetas skubos tvarka, net iš anksto šio klausimo nepaskelbus darbotvarkėje, sukuriant netikėtumo efektą, nepateikus medžiagos, ekspertų, konsultantų, specialistų išvadų komiteto nariams, o keliems jų dėl to keliant prieštaravimą, balsavimu pritarė 2010 m. įregistruotam Jaroslavo Narkevičiaus Tautinių mažumų įstatymo, kuris tėra tik minimaliai pakoreguotas 1989 metų atitinkamas įstatymas, projektui Nr. XIP-1648.

Pareiškiame, kad svarstant tokius svarbius ir Lietuvos gyvenimą ypač radikaliai keičiančius teisės aktus jų negalima priiminėti skubos tvarka, neįsigilinus į esmę, ignoruojant Konstituciją, Valstybinės kalbos įstatymą, Mokslo ir studijų įstatymą, Konstitucinio Teismo 1999 metų spalio 21 d. nutarimą ir 2009 metų lapkričio 6 d. sprendimą bei kitus teisės aktus vien tam, kad Lietuvoje būtų įtvirtinta dvikalbystė ir dvikalbiai užrašai.

Priėmus pateiktą įstatymo projektą, automatiškai būtų izoliuojamas Vilniaus kraštas, sukeltų grėsmę teritoriniam valstybės vientisumui, skaldytų ir supriešintų Lietuvos piliečius. Įteisinta dvikalbystė Lietuvoje sukurtų dramatišką situaciją kaimyninėje Latvijoje, kur jau tokie bandymai ne kartą buvo mėginti įgyvendinti.

Primename, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2013 m. birželio 18 d. sprendime pabrėžė, jog valstybinė kalba yra itin gintina ir saugotina vertybė, kurios vartojimas valstybės viešajame gyvenime kartu yra ir vienas iš valstybingumo garantų.

Tikimės, kad kiekvienas Seimo narys dar nepamiršo prisiekęs ištikimybę Lietuvos Respublikai; gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą; visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei.

Todėl raginame Seimo narius ginti valstybės interesus ir laikytis duotos priesaikos Lietuvos valstybei.