Seime lankėsi svečiai iš Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos ir Panevėžio vaikų lopšelių-darželių

Lapkričio 16 d. Seime lankėsi Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos ir  Panevėžio vaikų lopšelių-darželių darbuotojai ir moksleiviai. Atvykusieji susipažino su Seimo darbu, dalyvavo Seimo rytiniame posėdyje, apžiūrėjo Seimo rūmus, domėjosi įstatymų leidybos ypatumais. Atvykusieji susitiko su Povilu Urbšiu, kuris pasidalino prisiminimais apie Sausio 13-osios įvykius, apie laikotarpį, kai teko saugoti parlamentą ir būti svarbių Lietuvai įvykių liudininku. Pedagogai ir mokiniai diskutavo įvairiais juos dominančiais  klausimais.