P. Urbšys dalyvavo forume

Sausio 11 d. LR Seimo Konstitucijos salėje vyko Krikščionių forumo konferencija „Gyvybės kultūros puoselėjimas ir pilietinis apsisprendimas“, kurioje dalyvavo ir Povilas Urbšys.

Konferenciją organizavo Krikščioniško pilietinio veikimo forumo nariai vilniečiai, dalyvavo daugiau nei 100 žmonių iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio. Konferenciją vedė Forumo koordinatorius Bernardinai.lt vyr. redaktorius Andrius Navickas, pirmoje dalyje pasisakė Andrius Navickas, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Evangelikų reformatų generalinis superintendentas Tomas Šernas, Lietuvos stačiatikių kunigas Eugenijus Rudenko, Tikėjimo žodžio bendruomenės atstovė, 4 vaikų mama Sonata Aleksandravičienė, kunigas Pranciškonas Arūnas Peškaitis, Europarlamentaras Algirdas Saudargas, krikščionių bendruomenės Panevėžio Vynuogynas pastorius Žilvinas Škulevičius, Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas, SJ, Gerosios Naujienos centro direktorius Remigijus Jucevičius. II dalyje konferencijos dalyviai dirbo 4 darbinėse grupėse: 1) gyvybės kultūros ugdymo, 2) teisinės gyvybės apsaugos, 3) pagalbos į krizę patekusiems, 4) mokslininkų. Po pusantros valandos darbinės grupės vėl susitiko Konstitucijos salėje ir aptarė, diskusijose apibendrino rezultatus. Iškelta daug uždavinių: padėti tiek mokytojams, tiek kitiems suprasti skirtumą tarp lytinio švietimo ir ugdymo (pastebėta, kad 2007 metais parengta lytinio ugdymo programa neveikia, yra „padėta į stalčius“), įtraukti tėvus kalbant apie lytiškumą, kalbėti apie Jono Pauliaus II kūno teologiją, kurti tarpusavio informavimo tinklus, reaguoti į iškilusias aktualijas (mažosios informacijos priemonės, jei jų daug veikia išvien, yra efektyvios), domėtis krikščionišku socialiniu mokymu, aktyviai reaguoti į politikų pasisakymus apie gyvybės kultūrą. Pažymėta, kad yra didelis NVO naudingumas ir tuo pačiu diskriminavimas skiriant joms lėšas.
Konferencijos dalyvių nuomone reikia daugiau kalbėti apie priklausomybių pavojus ir būdus padėti jose atsidūrusiems žmonėms bei teisininkais. Įvairių bendruomenių atstovai turėtų dalintis informacija apie iniciatyvas.
Teisinės gyvybės apsaugos grupė atkreipė dėmesį į artėjančius Europos Parlamento rinkimus. Didžiausia grėsmė dabar – Lygių galimybių įstatymas, nes jį priėmus valstybė negalėtų teikti jokių pozityvių skatinimų šeimai – čia reikia mobilizacijos. Taip pat reikėtų reaguoti į Vaikų teisų apsaugos įstatymo pakeitimus. Šiais metais svarbu atkreipti dėmesį į Civilinio kodekso pakeitimus dėl partnerystės įteisinimo.
Priimti konkretūs sprendimai: įkurti būrelį „Tikintys mokslininkai“; KPVF viešųjų ryšių grupę; ES iniciatyvų stebėsenos grupę. Vilniečių grupė su br. Arūnu Peškaičiu įsipareigojo apsilankyti Panevėžio moterų kalėjime.
Konferencijos dalyviai paraginti pasirašyti po peticija, prieštaraujančia Estrelos rezoliucijai.
Pasiūlymus išsakė konferencijoje dalyvavę Seimo nariai Vilija Aleknaitė – Abramikienė, Rimantas Dagys ir Povilas Urbšys.
Dr. A. Navickas perskaitė prof. Vytauto Landsbergio tekstą apie tikėjimo persekiojimo ir laisvės apraiškas bei krikščionių solidarumą.
Pabaigoje dalyviai susirinko Seimo Jono Paulius II koplyčioje, kur gen. superintend. Tomas Šernas pravedė maldą ir visi susikibę rankomis meldėsi „Tėve mūsų...“

 

Konferencijos video įrašas:

http://media.lrs.lt/VIDEO/2014/1/2B4F51EA-BFDE-4D60-AAE8-D596A755DBD7/MEDIUM/bbfafc7a-41b5-4a32-b093-32db89387746.mp4