Vietos savivaldos įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projekto svarstymai Seime. P. Urbšio replika bo balsavimo

Medija