Komiteto posėdyje pristatyta Viešojo sektoriaus ataskaitą už 2018 metus

Medija