Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijai 75

ala.pngLapkričio 22 d. V. Mikalausko menų gimnazijoje paminėtas gimnazijos 75-ių metų jubiliejus. Koncertavo gabiausi moksleiviai, savo buvusią mokyklą pagerbė buvę mokiniai, kurie jau sėkmingai eina savo muzikiniu keliu.

1940 m. Mykolas Karka Panevėžyje įkūrė muzikos kursus, kurie 1944 m. reorganizuoti į Muzikos mokyklą. Vėliau ją sujungus su Pedagogikos mokykla įkurta Panevėžio pedagoginė muzikos mokykla, kuriai 1973 m. suteiktas J. Švedo vardas. Nuo 1991 m. mokykla, išlaikydama aukštesniosios statusą, kelis kartus buvo reorganizuojama ir keitė pavadinimą 1993 m. įkurta mokykla, kurioje vaikai nuo pirmos klasės mokėsi pagal bendrojo lavinimo ir muzikinio ugdymo programas. 2004 m. šiai mokyklai suteiktas Vytauto Mikalausko vardas.

2006 m. mokykla tapo menų mokykla, kuri tęsia bendrąjį vidurinį ir muzikinį ugdymą 1 – 12 klasėse.

Vytauto Mikalausko menų gimnazija ugdo menui gabų jaunimą, norintį susieti savo gyvenimą su profesionalia muzika, daile bei kitais menais. Institucija puoselėja mokytojų ir mokinių gerus santykius, kūrybingumą, atsižvelgiant į kiekvieno jaunuolio individualius gebėjimus ir siekius. Gimnazijai nuo 2006 m. vadovauja chorvedė ir pedagogė Emilija Kriščiūnaitė.

Povilo Urbšio padėjėja perdavė Seimo nario šilčiausius sveikinimus, padėkojo už ugdomas talentingas asmenybes, garsinančias Lietuvos bei Panevėžio vardą ir įteikė Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininko akademiko Eugenijaus Jovaišos padėką dailės mokytojui Henrikui Mazūrui ir Povilo Urbšio padėkas mokytojams Daivai Laurinavičienei, Jūratei Vilienei, Liudmilai Golubevai ir Sauliui Buitvydui. Gimnazijai buvo įteikta puošni Lietuvos respublikos nepriklausomybės akto kopija, o direktorei Emilijai Kriščiūnaitei - gėlės, kurias, atskubėjęs, įteikė Povilas Urbšys.