2019 m. Lapkritis mėn. 29 d., Penktadienis

Seimo posėdyje svarstytas Te­ri­to­ri­jos ad­mi­nist­ra­ci­nių vie­ne­tų ir jų ri­bų įsta­ty­mo straips­nio pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas

Screenshot_4.jpg

Lapkričio 26 d. Seimo vakariniame posėdyje Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas pristatė Te­ri­to­ri­jos ad­mi­nist­ra­ci­nių vie­netų ir jų ri­bų įsta­ty­mo 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­taą Nr. XIIIP-4121(3), kurio ly­gi­na­mą­jį va­rian­tą pa­siū­lė ir su­for­mu­la­vo sa­vo siū­ly­mą Povilas Urbšys.

Povilo Urbšio pasisakymą žiūrėkite čia.

Bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai: už – 68, prieš – 6, su­si­lai­kė 21. Tai­gi įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4121(3) po svars­ty­mo buvo pri­tar­ta.