Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo 15 ir 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3897(2).

Medija