P. Urbšio siūlymas dėl pareiginės algos bazinio dydžio didinimo naujos kadencijos Seimui

Medija