Karo prievolės įstatymo straipsnių pakeitimo svarstymas

Medija