2021-2030 metų Nacionalinio pažangos plano projektas

Medija