P. Urbšys: "Širinskienės komisijos tiks­las bu­vo vie­nas – su­ves­ti po­li­ti­nes są­skai­tas"

Medija