„Vilties“ progimnazijos jubiliejus „Vilties žibintai“

vvv.pngVasario 26 d. „Vilties“ progimnazija minėjo mokyklos įkūrimo 75-metį, mišrios mokyklos ir „Vilties“ vardo suteikimo mokyklai 15-metį.

Direktorė Danutė Valiukienė pasakojo kaip rusų tautybės vaikams pageidavus mokytis rusakalbių mokykloje 1945 m. buvo įkurta 3-oji progimnazija. Augant mokinių skaičiui buvo nutarta įkurti 3-ąją vidurinę mokyklą ir pastatytas naujas mokyklos pastatas. 60 metų mokinius ugdžiusi rusų kalba, mokykla 2005 m. buvo reorganizuota į mišriąją ir pavadinta „Vilties“ vardu. Nuo 2015 m. „Viltis“ tapo progimnazija. Rusakalbiai mokiniai integruojami į lietuvių kalba ugdomas klases, jiems sudarant galimybę rusų kalbos mokytis kaip gimtosios. Reorganizavus mokyklą svarbu buvo teisingai pasirinkti judėjimo kryptį. Dabar mokykla netenkina visų norinčių joje mokytis poreikio. Nacionalinio pasiekimų patikrinimo testų rezultatai yra puikūs: klasių mokinių rezultatai viršija respublikos vidurkį. Mokykla, išsaugojusi senąsias ir sukūrusi naujas tradicijas nuolat organizuoja tradicinius renginius, vykdo projektus. Kasmet organizuojami du tarptautiniai dainų ir šokių festivaliai „Mes nupinsim šokių pynę“ ir „Draugai draugams“, kurie jau tapo ne tik mokyklos, bet viso miesto tradiciniais renginiais. Dabar progimnazijoje mokosi 770 mokinių.

Seimo narys Povilas Urbšys pasidžiaugė, kad mokykla ugdo kūrybingas, visapusiškas asmenybes, pavadindamas ją tikru Vilties žibintu ir įteikė Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko prof. E. Jovaišos padėkas muzikos mokytojai ekspertei Irinai Gustienei, lietuvių kalbos mokytojai ekspertei Audronei Tichanavičienei ir direktorei Danutei Valiukienei. Seimo nario padėkomis buvo apdovanotos biologijos mokytoja metodininkė Žana Narevič, vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja Genovaitė Mažrimienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Jolanta Švegždienė ir valytoja Gražina Zakienė. Mokyklai Povilas Urbšys dovanojo reljefinės grafikos paveikslą “Laisvė”.