P. Urbšys: Seimo Peticijų komisija yra pa­versta sek­tan­tiš­ka Sei­mo struk­tū­ra, ku­ri nie­ko ben­dro ne­tu­ri su pi­lie­čių pa­si­ti­kė­ji­mo Sei­mu at­kū­ri­mu

Medija