Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdis

komiteto_posėdis_gegužė.jpg

Šiandien Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete  buvo  svarstoma Regioninės plėtros įstatymo nauja redakcija, Seimo kontrolierių įstaigos ataskaita,   Valstybinio audito ataskaita  „Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų konsolidavimas“ ir kiti teisės aktų projektai.

Žiūrėkite čia.