Karo prievolės įstatymo projekto pristatymas

Medija