Atliekų tvarkymo organizavimą užsimota perimti iš savivaldybių

Medija