Straipsniai

2014 m. Spalis mėn. 14 d., Antradienis

Prezidentės įsakymas sunaikinti

Praėjusią savaitę ant kilimėlio iškviestam naujajam energetikos ministrui Rokui Masiuliui prezidentė Dalia Grybauskaitė nurodė kovoti su šilumos tiekėjais. Tą patį vakar ji nurodė Konkurencijos tarybos vadovui Šarūnui Keserauskui. Šalies vadovė net viešai įvardija, su kuo konkrečiai reikia susidoroti.

Skaitykite: http://www.respublika.lt/

2014 m. Spalis mėn. 13 d., Pirmadienis

Savivaldos „karaliukai“: kaip korupcija įtariama merė pasijautė auka

Piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi ir kyšininkavimu įtariama Artūro Zuoko vadovaujamos Lietuvos laisvės sąjungos vicepirmininkė Visagino merė Dalia Štraupaitė bando vaizduoti korupcijos tyrėjų auką. Tačiau aiškėja įtariamos korupcijos jos vadovaujamoje savivaldybėje tradicijos.

 

Visagino merė šiuo metu gydosi ligoninėje ir dėl suėmimo bei prastų kalinimo sąlygų Lietuvai grasina Strasbūro teismais. Pati Visagino merė D. Štraupaitė įtariama nurodžiusi keliems savivaldybės darbuotojams darbo metu ir po jo atlikti įvairiausius darbus tiek jos bute, tiek sodyboje, tiek mamos ūkyje. Merė taip pat įtariama ir kyšininkavimu.

Skaitykite: http://www.alfa.lt/

2014 m. Spalis mėn. 11 d., Šeštadienis

Merai – dažnos „žuvys“ STT tinkluose

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nų aki­ra­ty­je at­si­dū­ru­sių me­rų dau­gė­ja, bet nu­teis­tų­jų gre­to­se – tik vie­nas ki­tas. Į ko­rup­ci­jos vo­ra­tink­lius įsi­pai­nio­ju­siems sa­vi­val­dy­bės va­do­vams po­li­ti­nė kar­je­ra ne­si­bai­gia. An­ti­ko­rup­ci­jos eks­per­tai nuo­gąs­tau­ja, kad vi­suo­me­nė vis la­biau to­le­ruo­ja su­si­komp­ro­mi­ta­vu­sius po­li­ti­kus.

Prieš sa­vai­tę iš Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus iš­leis­ta pikt­nau­džia­vi­mu ir ky­ši­nin­ka­vi­mu įta­ria­ma nau­jai su­si­kū­ru­sios Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) vi­ce­pir­mi­nin­kė Vi­sa­gi­no me­rė Da­lia Štrau­pai­tė – ne vie­nin­te­lė sa­vi­val­dy­bės va­do­vė, ku­riai yra te­kę iš­mė­gin­ti kie­tą be­lan­gės gul­tą. Ry­ti­nės kra­tos na­muo­se, STT agen­tų apk­lau­sos ar net trum­pa „vieš­na­gė“ už gro­tų – po­ty­riai, ku­riuos per pa­sta­ruo­sius me­tus „iš­ban­do“ vis dau­giau sa­vi­val­dy­bių va­do­vų.

Skaitykite: http://lzinios.lt/

2014 m. Spalis mėn. 11 d., Šeštadienis

Kyšiai iki šiol legalūs

Pasirodo, Lietuvoje kyšiai yra įteisinti oficialiai. Nei Pelno mokesčio, nei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymuose nėra nuostatos, kad išlaidos, patirtos duodant kyšius pareigūnams, nėra pripažįstamos leidžiamais atskaitymais. Tačiau Finansų ministerija siūlo užlopyti šią absurdišką spragą.

Skaitykite: http://www.respublika.lt/

2014 m. Spalis mėn. 06 d., Pirmadienis

Ar aukšti pareigūnai tampa pažeidžiami?

Nusirito skandalinga žinia, kad buvęs advokatas Juzefas Kozubovskis pradėjo šantažuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos generalinį direktorių Kęstutį Jucevičių. Ta medžiaga susidomėjo Prezidentūra. Prisiminkime generalinio prokuroro sukeltą avariją. Turėjo būti viena byla, bet pradėtos taikyti švelnesnės nuobaudos. Ar tai nėra dvejopi standartai? Kitados STT direktoriaus pavaduotojas Vaidas Skirmantas padarė avariją, ir ji niekur neišliko viešumoje. Prezidentės paskirtas Šiaulių apygardos teismo pirmininkas Boleslovas Kalainis be jokių skrupulų duodavo saugumiečiams leidimus sekti, ką tik šie paprašydavo. O tuose sąrašuose atsidurdavo ir žiniasklaidos atstovai. Ar šie faktai laužti iš piršto?

Skaitykite: http://www.respublika.lt

2014 m. Spalis mėn. 03 d., Penktadienis

Prieš rinkimus ruošia dumblo vonias

Seimo narys Povilas Urbšys reikalauja, kad miesto Savivaldybė paaiškintų gyventojams, kodėl ji praėjusių metų vasarą padidino šalto vandens ir nuotekų kainas, bet nepasirūpino, kad bendrovė „Aukštaitijos vandenys“ tesėtų duotus pažadus.

Skaitykite: http://www.sekunde.lt/

2014 m. Spalis mėn. 03 d., Penktadienis

Kas pakabino FNTT Baleriną?

Jau dvi savaitės, kai visuomenė negauna atsakymų dėl skandalingos informacijos, kad FNTT vadovas generolas Kęstutis Jucevičius esą reikalavo kyšio. Šalies vadovės globojamas generalinis prokuroras Darius Valys tikina, kad situacija dėl taip pat šalies vadovės į FNTT vadovus pasirinkto K.Jucevičiaus yra pakibusi ore.

Skaitykite: http://www.respublika.lt/

2014 m. Spalis mėn. 02 d., Ketvirtadienis

Povilas Urbšys. Apie dumblą ir dumblinus sprendimus

Spalio 1 dieną sukanka metai, kai Panevėžio miesto ir rajono gyventojai už šaltą vandenį moka daugiau. Viena kainų kėlimo priežasčių buvo dumblo džiovyklos eksploatacijos išlaidos, tačiau apie šios džiovyklos veiklą iki šios dienos nieko negirdėti. Apie šią ir kitas aktualijas Povilo Urbšio nuomonę skaitykite: http://www.aina.lt

2014 m. Rugsėjis mėn. 27 d., Šeštadienis

Ar po VSD gąsdinimų Rusija nepradėsime bijoti savęs?

Atrodo, Rusija tampa ne tik Sovietų Sąjungos įsipareigojimų, bet ir jos nusikaltimų perėmėja. Generalinė prokuratūra ir VSD puse lūpų praneša, kad Rusija prašo išduoti Nepriklausomybės aušroje tarnauti tarybinėje armijoje atsisakiusius Lietuvos vaikus, neva išdavusius tėvynę. Kodėl puse lūpų? Kodėl valstybės vadovai nenuramina visuomenės dėl Rusijos prezidento Vladimiro Putino pareiškimo, esą jei jis panorėtų - Rusijos kariuomenė akimirksniu užimtų ir Vilnių, ir Rygą, ir Taliną, ir kitų mūsų kaimynių sostines?

Skaitykite: http://www.respublika.lt/

2014 m. Rugsėjis mėn. 26 d., Penktadienis

Seimas – prieš kompensacijas mirusių pensininkų paveldėtojams

Dėl krizės sumažinta pensijos dalis, mirus jos gavėjui, tikėtina, nebus išmokėta jo paveldėtojams.

Seimas ketvirtadienį po pateikimo nepritarė Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo įstatymo pataisoms, kurios siūlo mirusiam pensininkui neišmokėtos pensijos dalį išmokėti jo paveldėtojams. Seimas pataisas grąžino tobulinti.

Skaitykite: http://www.delfi.lt/

<< Pradžia < Ankstesnis 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 144 iš 166