Straipsniai

2014 m. Gegužė mėn. 08 d., Ketvirtadienis

Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė vėl rado būdą atidėti Seimo sprendimą dėl Viktoro Uspaskicho neliečiamybės

Seimas ketvirtadienį turėjo priimti sprendimą pratęsti Seimo laikinosios komisijos dėl „darbiečio“ Viktoro Uspaskicho teisinės neliečiamybės naikinimo darbą. Tačiau ir šį kartą Darbo partijos pirmininkė Loreta Graužinienė savo partijos lyderį sugebėgo apsaugoti. Vietoj numatyto nutarimo svarstymo ir priėmimo, ji Seimui projektą pateikė tik svarstyti ir iškart po balsavimo ėmėsi kito darbotvarkės klausimo.

Skaitykite daugiau: http://www.15min.lt/
2014 m. Gegužė mėn. 08 d., Ketvirtadienis

Karo nusikaltimus šlovinusi teisininkė siūloma į Tarptautinį baudžiamąjį teismą

Sovietinius karo nusikaltimus okupuotoje Lietuvoje šlovinusi buvusi Konstitucinio Teismo teisėja Tamara (Toma) Birmontienė nominuota Lietuvos kandidate į Tarptautinio baudžiamojo teismo, įsikūrusio Hagoje, teisėjus. Teismas yra nuolatinė institucija, kurio jurisdikcijai priklauso genocido nusikaltimas, nusikaltimai žmoniškumui, karo nusikaltimai ir agresijos nusikaltimai.

Skaitykite daugiau: http://www.alfa.lt/straipsnis/
2014 m. Gegužė mėn. 07 d., Trečiadienis

K.Vareikienės "tiesa"

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorė Kristina Vareikienė pastarosiomis dienomis labai jautriai sureagavo į išsakytą nuomonę apie dešimtmečiais nesibaigiantį V.Alanto gatvės tiesimą. Tai būtų galima vertinti kaip tam tikrą emocijų pliūpsnį bundančio pavasario fone, tačiau vis dėlto kai kuriuos teiginius norėtųsi vertinti kaip administracijos direktorės poziciją.

Skaitykite: http://www.aina.lt/

2014 m. Gegužė mėn. 07 d., Trečiadienis

Dirbti sunkiau negu meluoti

Mums nuo vaikystės buvo teigiama, kad meluoti negražu. Vadovaujuosi šiais principais ir dabar. Todėl labai nesmagu skaityti spaudoje Seimo nario Povilo Urbšio melagysčių.

Paanalizuokime. Viename iš pastarųjų savo straipsnių „Panevėžyje gali atsirasti Kristinos, Vitalijaus ir Gvido gatvės“ Seimo narys skleidžia tikrovės neatitinkančią informaciją. P.Urbšys teigia: pernai Ramygalos gatvės gyventojai kreipėsi į Savivaldybę dėl triukšmo lygio sumažinimo šioje gatvėje, tačiau jiems esą buvo atsakyta, kad šią problemą galima išspręsti tik tuomet, jeigu bus baigta tiesti V. Alanto gatvė.

Skaitykite: http://panevezys.lt/lt

2014 m. Gegužė mėn. 06 d., Antradienis

Povilas Urbšys. Prezidentei parūpo Darbo partijos elektoratas?

Gegužės 1-ąją per LRT vykusius kandidatų į prezidentus debatus prezidentė Dalia Grybauskaitė, išgirdusi E.Jakilaičio klausimą, ar ji, išrinkta antrajai kadencijai, ir vėl skirtų Darbo partijos narius ministrais, bandė nuo atsakymo išsisukti – ėmė kalbėti apie tai, kokius ji inicijavo įstatymus dėl teismų proceso pagreitinimo. Bet kai laidos vedėjas dar kartą sukonkretino tą patį klausimą, prezidentė – su neslepiama džiugesio gaidele – pareiškė, kad tai nebeaktualus klausimas: girdi, „teismo sprendimas buvo dėl konkrečių asmenų, o ne dėl partijos“.

Skaitykite: http://www.paninfo.lt/

2014 m. Balandis mėn. 30 d., Trečiadienis

Panevėžyje gali atsirasti Kristinos, Vitalijaus ir Gvido gatvės

2014 m. Balandis mėn. 28 d., Pirmadienis

Jaunimas neabejingas savo miestui

Penktadienį, balandžio 25 d., miesto mokyklų savivaldų atstovai rinkosi į Lietuvos moksleivių sąjungos ir Pilietinio judėjimo KARTU organizuotą renginį – informacinį Lietuvos moksleivių sąjungos mokinių savivaldų forumą.

Skaitykite: http://www.aina.lt/

2014 m. Balandis mėn. 26 d., Šeštadienis

„Snoro“ vėzdas pasirinktas lietuviškai žiniasklaidai išdaužyti

Konservatorių partijos sukurptas planas prisidengiant Rusijos „minkštųjų galių“ įtakos stabdymu sunaikinti lietuvišką žiniasklaidą pradeda veikti. Tai bandoma daryti pasitelkus ne tik žiniasklaidą prižiūrinčias valstybės institucijas, bet ir pačių žurnalistų ir leidėjų, nuolankiai tarnaujančių politiniam elitui, atstovų rankomis. Eilė atėjo ir „Respublikai“.

Skaitykite: http://www.respublika.lt/lt/

2014 m. Balandis mėn. 24 d., Ketvirtadienis

Vardų rašymo nelietuviškais rašmenimis klausimas atidėtas

Seimas ketvirtadienį dar nesvarstys, ar leisti vardus ir pavardes dokumentuose rašyti nelietuviškais lotyniško pagrindo rašmenimis. Klau­si­mas ket­vir­ta­die­nio ry­tą iš­brauk­tas iš ple­na­ri­nio po­sė­džio dar­bot­var­kės. Pa­gal Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą, no­rint tęs­ti įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mo pro­ce­dū­rą, rei­kia su­lauk­ti Vals­ty­bi­nės Lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos iš­va­dų. Taip pat, at­siž­vel­giant į bū­ti­ny­bę gau­ti ko­mi­si­jos iš­va­das, įsta­ty­mui įgy­ven­din­ti bū­ti­nas pa­pil­do­mas biu­dže­to lė­šas, įsta­ty­mų lei­dy­bos pro­ce­dū­rų truk­mę, de­par­ta­men­tas ne­ma­no, kad įsta­ty­mas ga­lė­tų įsi­ga­lio­ti nuo ki­tų me­tų sau­sio 1 die­nos. Pro­jek­tą svars­ty­ti siū­lo­ma ru­dens se­si­jo­je.

Skaitykite: http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/vardu-rasymo-nelietuviskais-rasmenimis-klausimas-atidetas/178360

2014 m. Balandis mėn. 24 d., Ketvirtadienis

Povilas Urbšys. Rinkėjų balsų medžioklė su varovais tik įsibėgėja

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog Konstitucijoje negali būti ir nėra spragų ar vidinių prieštaravimų. Iki šiol taip ir buvo. Tačiau pastaruoju metu pats Konstitucinis Teismas priima sprendimus, kurie, atrodo, šią darną ardo.

Štai šių metų pradžioje Konstitucinis Teismas, vadovaujamas Romualdo Kęstučio Urbaičio, iš pradžių tarsi pagal prezidentės įgeidį atriboja generalinį prokurorą nuo parlamentinės kontrolės, o tada ne mažiau ryžtingai imasi peržiūrėti konstitucinę doktriną, suformuotą dar 2006-ųjų kovo 14-ąją. Primenu – būtent šia doktrina pripažįstama, jog ir įstojus į Europos Sąjungą Lietuvos Respublikos Konstitucija nepraranda savo viršenybės.

Skaitykite: http://www.delfi.lt/

<< Pradžia < Ankstesnis 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 149 iš 166