Pozicija

Seimo narys Gediminas Jakavonis įregistravo Seimo nutarimo XIIP-1390 projektą „Dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių…
Sei­mo na­riams ban­do­ma įteig­ti, kad tie, ku­rie ne­pri­ta­rė pro­ku­ra­tū­ros veik­los ata­skai­ta, tai kerš­tau­ja ge­ne­ra­li­niam pro­ku­ro­rui dėl Dar­bo par­ti­jos by­los. Jei­gu…
Šių me­tų rug­sė­jo 30 d. Pa­ne­vė­žio apy­lin­kės teis­mas pri­pa­ži­no kal­tais dėl tar­ny­bi­nių pa­rei­gų ne­at­li­ki­mo Kau­no mies­to Pa­ne­mu­nės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bu­vu­sį vir­ši­nin­ką…
2013-12-09 Viešojoje erdvėje pasigirdo teiginių, esą 2013 m. gruodžio 4 d. įvyko Seimo Etikos ir procedūrų komisijos posėdis. Informuojame, kad…
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 8 iš 13