Parama

Parama

LĖŠOS, PERVESTOS IŠ SUSIDARIUSIOS PADIDINTOS ATLYGINIMO DALIES, PRIĖMUS ĮSTATYMĄ DĖL VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ, VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ, VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS (ATLYGINIMO) BAZINIO DYDŽIO, TAIKOMO 2018 METAIS

VISO 1500 Eur:

 

VšĮ Dailusis ornamentas

50.00 Eur parama;

VšĮ Neįgaliųjų integracijos centras

50.00 Eur parama; 

Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga

50.00 Eur parama;

Panevėžio Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo koplyčiai

50.00 Eur parama remontui;

Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčiai 

150.00 Eur parama;

Lietuvos kultūros politikos institutui 

100.00 Eur parama monografijai „Vilniaus laikrodis“;

Panevėžio vyskupijos Caritas

100.00 Eur parama;

Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakultetui

550.00 Eur užimtumo organizavimui;

VšĮ „Magnificat“ vaikams

50.00 Eur žurnalo leidybai;

Visuomeninei organizacijai „Sos Vepriuose“

100.00 Eur sušaudytų ministrų memorialo statybai;

VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centras 

100.00 Eur parama; 

Panevėžio miesto Aukštaičių-Žemaičių vietos bendruomenei

50.00 Eur lauko treniruoklių įrengimui;

Pensininkų bendrijai „Panevėžio Bočiai“

100.00 Eur užimtumo organizavimui.

 

LĖŠOS, PERVESTOS IŠ SUSIDARIUSIOS PADIDINTOS ATLYGINIMO DALIES IKI 2014 M. LAPKRIČIO MĖN. – NETEISĖTAI NUSAVINTŲ SENATVĖS PENSIJŲ GRĄŽINIMO PRADŽIOS

VISO 4540.91 Eur (15678.85 Lt)