Pervedimai

Pervedimai

LĖŠOS, PERVESTOS IŠ SUSIDARIUSIOS PADIDINTOS ATLYGINIMO DALIES, PRIĖMUS ĮSTATYMĄ DĖL VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ, VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ, VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS (ATLYGINIMO) BAZINIO DYDŽIO, TAIKOMO 2018 METAIS

VšĮ "Magnificat" vaikams

50.00 Eur žurnalo leidybai;

Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakultetui

50.00 Eur užimtumo organizavimui;

Visuomeninei organizacijai "Sos Vepriuose"

100.00 Eur sušaudytų ministrų memorialo statybai;

VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centras 

100.00 Eur parama; 

Panevėžio miesto Aukštaičių-Žemaičių vietos bendruomenei

50.00 Eur lauko treniruoklių įrengimui;

Pensininkų bendrijai „Panevėžio Bočiai“

100.00 Eur užimtumo organizavimui.

 

LĖŠOS, PERVESTOS IŠ SUSIDARIUSIOS PADIDINTOS ATLYGINIMO DALIES IKI 2014 M. LAPKRIČIO MĖN. – NETEISĖTAI NUSAVINTŲ SENATVĖS PENSIJŲ GRĄŽINIMO PRADŽIOS

VISO 4540.91 Eur (15678.85 Lt):

Lietuvos aklųjų bibliotekai, Panevėžio filialui

70.00 Eur (241.70 Lt) knygų įsigijimui;

Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijai

150.00 Eur (517.92 Lt) Lietuvos moksleivių pjesių rinktinės „Balsai“ išleidimui;

Panevėžio aklųjų sporto klubui „Šviesa“ 

145.00 Eur (500.66 Lt) sportinio inventoriaus įsigijimui;

VŠĮ „Geros valios projektai“

150.00 Eur (517.92 Lt) akcijai „Ištiesk gerumui ranką: padėk neįgaliems vaikams 2014”;

Pensininkų bendrijai „Panevėžio Bočiai“

145.00 Eur (500.66 Lt) užimtumo organizavimui;

VŠĮ „Pijaus palėpė"  

86.89 Eur (300.00 Lt) parama iniciatyvai „Amžinoji ugnis“. „Amžinoji ugnis“ – tai jaunimo iniciatyva, kurios tikslas – puoselėti savo tautos istoriją ir paveldą.

Aukštaitijos regiono asociacijai „Artritas“

86.89 Eur (300.00 Lt) kelionės išlaidoms į respublikinę bendrijų „Artritas“ meno kolektyvų peržiūrą  Šiauliuose;

Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungai  

144.81 Eur (500.00 Lt) užimtumo veiklai plėtoti;

VšĮ „Dailusis ornamentas“

144.81 Eur (500.00 Lt) užimtumo veiklai plėtoti;

VšĮ Neįgaliųjų integracijos centrui

144.81 Eur (500.00 Lt) užimtumo veiklai plėtoti;

SOS vaikai, Lietuvos agentūrai, Panevėžio skyriui 144.81 Eur (500.00 Lt) Moterų krizių centro veiklai;

Panevėžio Gyvojo Rožinio draugijai 144.81 Eur (500.00 Lt) Draugijos renginių organizavimui;

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungai, Panevėžio filialui   144.81 Eur (500.00 Lt) transporto išlaidoms kelionei į Politinių kalinių ir tremtinių suvažiavimą Ariogaloje;

Kurčiųjų sporto klubui „Vėjas“

144.81 Eur (500.00 Lt) sportinei veiklai

Panevėžio miesto neįgaliųjų draugijai

144.81 Eur (500.00 Lt) neįgaliųjų sveikatinimo, savišvietos ir meninei veiklai;

Panevėžio diabeto draugijai „Viltis“

144.81 Eur (500.00 Lt) kineziterapijos, medicininės paskirties priemonių, techninės aparatūros ir priemonių paskaitoms organizuoti draugijos vienijamiems 120 narių, sergantiems diabetu, įsigijimui.

Panevėžio vyskupijos kurijai

1766.68 Eur (6100.00 Lt) Panevėžio vyskupijos informacijos sklaidai;

Ilonai Kielienei  

144.81 Eur (500.00 Lt) Evelinos D. šeimai, netekusiai dukros per rezonansinį nusikaltimą Dembavoje, Panevėžio raj., 2013 m. rugsėjo mėn.;

VšĮ Šv. Juozapo globos namai 

217.22 Eur (750.00 Lt) šv. Juozapo globos namams ir šių namų vykdomam projektui, kurio metu labdaros valgykloje „Betliejus“ maitinami alkstantys miesto gyventojai (kasdien iki 50 asmenų);

Panevėžio vyskupijos CARITAS

72.41 Eur (250.00 Lt) šeimų rėmimui;

Panevėžio vyskupijos CARITAS  

144.81 Eur (500.00 Lt) paramos šeimai socialinei akcijai „Įžiebkime viltį kartu“: gavėnios metu paremti nepriteklių kamuojamas šeimas, vaikus, tuos, kuriems šiuo metu yra sunku išgyventi;

Specialiajam fondui „Algojimas“   

57.92 Eur (200.00 Lt) tikslinė parama Mindaugui Baltuškai, panevėžiečiui 23 metų jaunuoliui, negalinčiam vaikščioti po traumos, patirtos per ekstremalaus parkūro sporto treniruotę, tačiau neprarandančiam vilties vėl atsistoti ant kojų ir toliau užsiiminėti šia sporto šaka.