Programinės nuostatos

„Aš, Povilas Urbšys, prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai; prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą; prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei. Tepadeda man Dievas!“

Ši Seime duota priesaika išreiškia mano programines nuostatas ir įpareigoja būti tiesiogiai atskaitingam ne partijai – tik Jums.

Tai mane įgalino Seime inicijuoti sprendimus, kurie didino atlyginimus mažiausiai uždirbantiems; neleido socialinės paramos milijonų naudoti ne pagal paskirtį; sudarė galimybę tiesiogiai rinkti merus; užtikrino nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtrą; suteikė daugiau galių dirbantiesiems ginti savo teises; padidino regionų plėtros tarybų ir savivaldybių savarankiškumą; išsaugojo Panevėžiui regioninio centro statusą; sugrąžino pagarbą gyvybei nuo prasidėjimo; neleido sumenkinti lietuvių kalbos valstybinio statuso; įteisino Vytį sostinės Lukiškių aikštėje. Tai – tik dalis darbų, kurie yra padaryti.

Tai mane įpareigoja tęsti pradėtus darbus, kurie neleistų Seimą paversti asmeninių ar grupinių interesų įkaitu; užtikrintų kiekvieno teisę į orų gyvenimą; stabdytų skurdą; padarytų sveikatos apsaugos paslaugas prieinamas visiems; laisvintų verslą iš biurokratinių gniaužtų; pakirstų emigracijos šaknis; skatintų tolygų Lietuvos regionų vystymąsi; plėstų savivaldybių savarankiškumą; įteisintų teismų tarėjus; įtvirtintų kultūrą, švietimą ir mokslą kaip pagrindinį nacionalinį prioritetą; saugotų tradicines vertybes; stiprintų šeimas ir tautos teisę kurti savo valstybę.

Šie nuolatiniai iššūkiai reikalauja ir parlamentinio darbo patirties, ir atsidavimo.

Todėl VISADA ESU UŽ JUS!

Augs Lietuva – augs ir Panevėžys.

 

*Politinė reklama, parengta kandidato.